Så undviker du skallasymmetri

 Enkla tips som minskar risken för platt eller sned skalle
Andelen barn med skallasymmetri har skjutit i höjden de senaste åren. Så många som 20–40 procent av alla svenska barn i ålder 0–6 månader beräknas ha någon form av sned eller platt skalle. Det få föräldrar vet är att många av fallen hade kunnat undvikas med några enkla förebyggande åtgärder, som att använda en tryckavlastande babykudde eller madrass.

Vad är lägesbetingad skallasymmetri? Huvudet på ett nyfött barn är mjukt och formbart, eftersom hjärnan behöver plats att växa. Därför är barnets huvud under de första tre månaderna känsligt för ensidigt tryck och kan lätt utvecklas asymmetriskt. Vanligast är platt bakhuvud s.k. brachycefali, beroende på långvarigt ryggläge. Det förekommer även sned skalle, s.k. plagiocefali, som lätt uppstår då barnet funnit en favoritsida. Det är under barnets 6 första månader som 85 procent av huvudets tillväxt sker.

Allt mer vanligt
Det saknas svensk statistik för hur vanligt förekommande skallasymmetri är, men flera utländska studier visar att omkring 20 procent av alla spädbarn får någon form av skallasymmetri. En kanadensisk studie visade att så många som 48 procent var drabbade. I Sverige pratar man om att omkring vart femte barn har skallasymmetri, varav de flesta lägesbetingad asymmetri. Vissa barn tenderar ha högre risk att utveckla skev skalle, än andra. Barn som inte är så rörliga och sover extra mycket, prematur samt pojkar.

Rekommendationer om ryggläge
Problemet med lägesbetingad skallasymmetri har ökat med 400 procent sedan man världen över införde rekommendationen att spädbarn ska sova på rygg. Det har visat sig att ryggläge minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Kombinationen av konstant ryggläge, ensidig stimulans och hårt underlag ökar däremot risken för att utveckla skev skalle, eller s.k. lägesbetingad skallasymmetri. Som tur är kan lägesbetingad skallasymmetri också minska eller försvinna på ganska kort tid med rätt behandling och total avlastning. Ju snabbare barnets skallasymmetri upptäcks, desto bättre. Redan vid 6 månaders ålder är det svårare och tar längre tid att korrigera. Om du misstänker att ditt barn har någon form av skallasymmetri ska du alltid kontakta bvc.

Här kommer 4 enkla tips hur du kan undvika att ditt barn utvecklar skallasymmetri

1. Förebygg med tryckavlastande kudde eller madrass
Viktigt är att samtliga tryckavlastande memory foam produkter ska användas i förebyggande syfte – inte i behandlande syfte och bör användas från start. En tryckavlastande kudde i memory foam memorerar skallens runda form och fördelar trycket på skallen. För att barnet ska kunna röra huvudet fritt åt sidorna ska kudden vara låg, bara några centimeter. En låg kudde gör också att barnets raka nacklinje bibehålls. Vill du ha en mindre varm kudde, välj en tryckavlastande kudde i 3d-meshmaterial. En liten smidig kudde kan du ta med överallt, i sängen, barnvagnen, babysittern, babygymmet och babyskyddet.

2. Variera sida
Tänk på vart ditt barn är placerat de första månaderna. Får det stimuli från ett och samma håll? T.ex. en babysitter i hörnet där allt händer på ena sidan. Baby gym där allt händer precis ovanför huvudet. Ser du att ditt barn har en tendens att vilja ligga mer på ena sidan? Hjälp barnet att bryta mönstret. Du kan till exempel tänka på att prata med barnet från båda hållen och variera var leksakerna och rörelserna finns i rummet. Vissa barn får ändå en favoritsida och det ökar risken för att de utvecklar skallasymmetri. Då ska du aktivt hjälpa barnet att byta position genom att vända det när det somnat, så att barnet ligger på andra sidan. Om det inte fungerar kan du ta hjälp av ett sidostöd. Med sidostödet ligger barnet tryggt på sidan och kan inte rulla över till mag- eller ryggläge. Sidostödet kan användas både i sängen och i vagnen, på alla plana ytor.

3. Sova på rygg – leka på mage
Magläge är viktigt för att förebygga lägesbetingad skallasymmetri, eftersom det ger total avlastning av skallen. Redan från födseln kan du lägga barnet på mage korta stunder för att vänja barnet vid magläge. Gör det gärna till en daglig rutin att lägga barnet på mage i ditt knä eller på en filt på golvet. Om barnet blir trött vänder du på det, så att barnet får sova på rygg. Magläge har flera fördelar, det hjälper till att stärka nackmuskulaturen, det stimulerar barnets kognitiva förmåga och den motoriska utvecklingen. Barnet stimuleras till mer rörelse som att snurra runt och vilja ta sig framåt eller börja krypa.

4. Avlasta med kängurumetoden eller bära
Ett annat sätt att ge skallen total avlastning är att bära barnet. Kängurumetoden kallas det när spädbarn bärs hud mot hud. Det är något som länge används inom neonatalvården och har visat sig ha en rad positiva effekter för både barn och föräldrar. Det underlättar den viktiga anknytningen mellan barnet och föräldrarna samt att pappan/partnern får en möjlighet att känna den närhet mamman får till barnet vid amning. Med en kängurutopp underlättas känguruvården och barnet får en ergonomisk position som känns igen från fosterstadiet och ger trygghet. Den upprätta positionen känns också ofta behaglig vid matsmältningsproblem och kolik.

Om ditt barn utvecklat skallasymmetri
Om du misstänker att ditt barn redan utvecklat skev skalle ska du ta upp det med bvc. Var även extra noga med hur och var ditt barn spenderar mest tid. Du ska sedan låta bli att belasta den platta delen av huvudet på barnet. Ett sidostöd är att rekommendera för att ge full avlastning på den deformerade delen av huvudet.

Torticollis och favoritsida
Var uppmärksam på om ditt barn har torticollis som betyder »sned hals«. Det är när barnets »sneda halsmuskel« är förkortad eller sammandragen. Halsåkomman resulterar i att barnet har svårt att vrida huvudet åt ena hållet. Barnet ligger då hela tiden eller mestadels i en huvudriktning och risken är då mycket högre att utveckla skev skalle på det utsatta området. Produkter med memoryfoam behandlar inte torticollis eller favoritsida. Är detta grundorsaken till skallassymmetri måste detta behandlas först. Prata med din bvc om du misstänker sned hals så kan du med sjukgymnastik och sidokudde få rätt behandling.

Källor: Region Skåne – Regional riktlinje för skallasymmetri och torticollis i barnhälsovården, Västra Götalandsregionen – Prevention av lägesbetingad skallasymmetri, Vi Föräldrar.

RollAbout ABWebbutikWebbplatskarta